Actividades

Akce

Información de la APE

Informace o AUŠ

Inscripción

Přihláška

Publicaciones

Publikace

Archivo

Archiv

Enlaces de Interés

Odkazy

Fotos

Fotogalerie

Asociace učitelů španělŠtiny v České republice 
 
V  Praze 1. února  2007
Vážené kolegyně a kolegové,   
srdečně Vás zveme do Hloubětínské 26, v Praze 9  (Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy) na pravidelné setkání  Asociace učitelů španělštiny v České republice, které se bude konat v sobotu 24. února 2007 v 10.00 hod. v Ibero-americkém sálu. 
Na programu bude prezentace nové učebnice španělštiny našich kolegyň O. Macíkové a L. Mlýnkové (učebnici bude  možné na místě  zakoupit se slevou). Dále následují  dvě přednášky pí Marie José Pareja z nakladatelství Edinumen dle přiloženého programu
Během setkání též k dispozici prodej knižní  produkce nakl. Fraus. Na závěr - knižní tombola.  
  

Se srdečným pozdravem
 Za Výbor  AUŠ:
     Anna Mištinová         		    Věra Hoffmannová 
 
 
 ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL DE LA REPÚBLICA CHECA
 Invitación
 a una JORNADA DIDÁCTICA que se celebrará el sábado 24 de febrero de 2007,  a las 10.00 horas, en el  Instituto de Preparación Lingüística y
Profesional (ÚJOP) de la Universidad Carolina de Praga, Hloubětínská 26 (metro B, estación Hloubětín). 
 
Programa
 
10:00	Saludo a los participantes por la  Dra. Anna Mištinová, Presidenta de la APE.
10:05	Olga Macíková a Ludmila Mlýnková: 	  Presentación del Manual de Español Actual. 
10.50	Descanso.
11.00	María José Pareja (Edinumen):       	 Las actividades comunicativas en el aula de ELE.
 
11.50	Información de la Directiva de la APE y de la Agregaduría de Educación de la Embajada de  España.
12.10	Descanso.
12.30	María José Pareja (Edinumen):  ¿Qué hago con estos materiales en la clase de español de los negocios?
13.30	Tómbola.
 Dra. Anna Mištinová                             	Dra. Věra Hoffmannová
Presidenta de la APE		vice-presidenta de la APE
 
            
 
				Praga, 1 de febrero de  2007

Asociace učitelů španělštiny v České republice